Integritetspolicy

Allmänt

Det har kommit nya regler för personuppgiftsbehandling från den 25 maj 2018 iochmed EU:s dataskyddsreform "GDPR" (EU) 2016/679 och effekten är ett starkare personuppgiftsskydd. Gaello Onlinebokning är ett webbaserat bokningssystem för tjänster där tjänsteleverantörer kan ta emot och administrera sina bokningar.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter.

Varför samlas information?

För att kunna boka en tid hos din tjänsteleverantör behöver bokningssystemet samla in information om dig och din bokning.

Vad samlas in?

Din tjänsteleverantör bestämmer vad som ska samlas in beroende på vilken tjänst som som ska utföras. I normalfallet handlar det om förutom önskad tid, ditt namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella specialfall som t.ex. din bils registreringsnummer för däck- eller bil-verkstadstjänster. Det är helt upp till din tjänsteleverantör att bestämma vad som ska samlas in.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Din tjänsteleverantör är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de är huvudansvariga för att samla in korrekt information, informera dig om dina rättigheter och hantera eventuella önskemål om datautdrag eller borttagning. Hyrma AB är personuppgiftsbiträde. För mer detaljer om roller och skyldigheter, se rubriken "Mer information" nedan.

Hur används personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas tillsammans med din bokning och används för att din tjänsteleverantör ska kunna organisera och planera sin arbetsdag, samt eventuellt kunna kontakta dig. Informationen används också för att kunna skicka bokningsbekräftelser och påminnelser till dig. I vissa fall där Gaello Onlinebokning används som en extern bokningsmodul till andra system skickas även bokningsinformationen till det externa systemet, se rubriken nedan.

Andra system (tredjepartsöverföringar)

Gaello Onlinebokning kan även fungera som en integrerad bokningsmodul i andra externa system. I dessa fall förs bokningsinformation över mellan systemen. Detta framgår tydligt när du lägger in din bokning och ditt medgivande krävs då för att samla in, lagra och skicka informationen vidare.

Hur länge sparas informationen?

Vi rensar bokningsinformationen löpande senast 3 år från dagen då tjänsten utfördes.

Var sparas informationen?

Gaello Onlinebokning körs på servrar inom EU. Databackuper krypteras och skickas "off-site", men alltid inom EU. Kontakta din tjänsteleverantör för information om eventuella andra system som de använder.

Mina rättigheter

Som privatperson är dina viktigaste rättigheter att 1. få tillgång till dina personuppgifter 2. få felaktiga personuppgifter rättade 3. få dina personuppgifter raderade 4. invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring 5. invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering 6. flytta personuppgifterna

Hur gör jag för att utnyttja mina rättigheter enligt GDPR?

Ta i första hand kontakt med din tjänsteleverantör så hjälper de dig. Du kan även e-posta gdpr@gaello.se

Mer information

www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen
www.eugdpr.org

Cookies

När Ni besöker denna webbsida, eller någon annan webbsida som länkats till från denna webbsida, kan vi komma att lagra på Er dator viss information i formen av en ”cookie”, som ger oss möjlighet att anpassa webbsidan efter Era intressen och preferenser. En cookie är en liten textfil som den webbsida Ni besöker sparar på Er dator. Cookies används av många webbsidor för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera en besökares surfbeteende. Gaello onlinebokning använder cookies bland annat för statistiska ändamål genom tjänsten Google Analytics. Ni kan ställa in Er dator så att den blockerar cookies. Om Ni gör det, kan Gaello onlinebokning dock inte garantera att alla delar av vår/a webbsida/or kommer att fungera som avsett. Gaello onlinebokning kan när som helst ändra denna information genom att uppdatera den.